Loqopedik korreksiya

 

 

 

 

  • Siqmatizmlər (“s” və “z” səslərinin tələffüzündə pozuntular)
  •  Siqmatizmlər (“ş”, “j”, “ç”, “c” səslərinin tələffüzündə pozuntular)
  •  Lambdasizmlər (“l” səsinin tələffüzündə pozuntu)
  •  Rotasizmlər (“r” səsinin tələffüzündə pozuntu)
  •  Yotasizmlər (“y” səsinin tələffüzündə pozuntu)
  •  Kappasizmlər (“k” səsinin tələffüzündə pozuntu)
  •  Gammasizmlər (“g” səsinin tələffüzündə pozuntu)
  •  Rinolaliya (əməliyyatdan sonrakı “Dovşan dodaq” və “canavar ağız”)
  •  Alaliya (Nitqin olmaması)
  •  Eşitmənin zəifləməsi zamanı yaranan nitq pozuntuları

Bu proqram uşağınıza aşağıdakıları qazandıracaq:

-         Özünə inam hissi

-         Natamamlıq kompleksinin aradan qaldırılması

-         Şifahi və yazılı nitqdə düzgün bacarıqlar və qabiliyyət.

-         Qeyri düzgün tələffüzün aradan qaldırılması

-         Disleksiyanın (oxuma bacarığı pozğunluğu) və disqrafiyanın (yazı pozğunluğu) qarşısının alınması.

-         Yaddaşın və diqqətin yaxşılaşdırılması

-         Kiçik motorikanın inkişafı

 -         Nitq pozğunluqları nəticəsində yaranmış stressin aradan qaldırılması:

Loqoped və uşaq psixoloqun  iştirakı ilə kompleks yanaşmayla problemin korreksiyasına zəmanət verilir.

ELANLAR

bütün elanlar